MINA REFERENSER

Kort presentation av alla.

Uppmana läsarna att klicka vidare på respektive namn.

Fixa foto av var och en i en äggoljetemperamiljö.

Låta dem komma till tals och säga några ord om deras erfarenhet av äggoljetempera.