Petra Granholm

Petra Granholm delar sin tid mellan fred, miljö och familj. Till yrket är hon rättsvetare och havsresursförvaltare, med en fot på Island och en på Åland. Inom Ålands Natur & Miljös verksamhet intresserar det mesta Petra, men i synnerhet reducering av kemikalier i vardagen, havsmiljöns tillstånd, omställning av samhället samt stävjandet av klimatförändringarna.Petra är föreningens kassör.

 

Petra tycker att "xxxxxxxxxxxxxx...."