Micko Koskinen

KTH Stockholm 1984-1990.
Anställd som projekterande arkitekt hos BSK arkitekter Ab under åren 1990-1994. Ansvarig arkitekt i ett flertal nybyggnads- och renoveringsprojekt.
Eget företag sedan 1993. Mira arkitektstudio
Micko introducerade äggoljetemperan på allvar 2013 i Mariehamn/Åland när han planerade ombyggnaden, formgav och färgsatte "Våning Grönberg-Listherby".

Så här säger Micko om äggoljetemperan: " XXX"