FRÅGA DIN FÄRGHANDLARE

Printa ut bifogade lista och fråga, nästa gång du skall köpa färg, om hens produkter innehåller något av dessa ämnen. Om svaret blir jakande: Köp inte den färgen. Om svaret blir "Jag vet inte" köp inte den färgen.